icon


 

home

bio

music

photos

art

groups


f l o r o s   f l o r i d i s   :   working groups

Think About...

Koffi Koko/Floros Floridis:Think about... teaser 17.12.2016 ADK

 

 


Confusion-Diffusion


https://www.youtube.com

Lytton / Wachsmann / Floridis

 

Black Flow

https://cycling74.com/project/black-flow-project/#.VgKo87R13a4

https://www.youtube.com


Floros Floridis:reeds,live-electronics
Andreas Karaoulanis:live animation,programinghttps://www.youtube.com

 

Grix Trio

Floros Floridis, Antonis Anissegos, Yorgos Dimitriadis